top of page

Vi er sertifisert
miljøfyrtårn

Signatur Advokatkontor AS er stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi håper å kunne gå foran som et godt eksempel i vår bransje og jobber kontinuerlig med å bli bedre. Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling. Vi vil gjerne høre din tilbakemelding på vårt klima- og miljøarbeid dersom det er noe du ønsker å fortelle oss. Se mer på https://www.miljofyrtarn.no/

Bærekraft

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

 

Kilde: FN.no

bottom of page